Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τις δύο νέες ασφαλιστικές εταιρίες της AIG στην Ευρώπη την American International Group UK Limited (AIG UK) στο Λονδίνο, και την AIG Europe AE (AESA), με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία τέθηκε σε λειτουργία την 1η Δεκεμβρίου 2018. Η αναδιάρθρωση πραγματοποιήθηκε μέσω  μεταβίβασης της ασφαλιστικής δραστηριότητας από την AIG Europe Limited (AEL) στην AIG UK και την AESA και της διασυνοριακής συγχώνευσης και απορρόφησης της AEL από την AESA, όπως εγκρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας στις 25 Οκτωβρίου 2018.

Η δομή των δύο ανωτέρω εταιριών, μας επιτρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας και εγγυάται ασφάλεια για τους ασφαλισμένους της AEL μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε πριν από την ανωτέρω αναφερόμενη μεταβίβαση προκειμένου να παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη νομική αναδιάρθρωση που ολοκληρώθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2018. Θα εξακολουθήσετε να έχετε τη δυνατότητα να βρίσκετε χρήσιμες πληροφορίες και διαδικτυακούς συνδέσμους σχετικά με την αναδιάρθρωση παρακάτω. 

Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών της AIG

Πληροφορίες για το Brexit

Η AIG λειτουργεί σήμερα στην Ευρώπη μέσω ενός ενιαίου νομικού προσώπου: της AIG Europe Limited (AEL), μιας ασφαλιστικής εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου με υποκαταστήματα σε όλη την Ευρώπη.  Βρισκόμαστε σε διαδικασία αναδιάρθρωσης της AEL λόγω της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κοινώς γνωστή ως «Brexit»). Με την αναδιάρθρωση, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους ασφαλισμένους σε εμάς στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά από το Brexit.

Σε αυτές τις σελίδες, θα βρείτε:

Ιστορικό

  • Τον Μάρτιο του 2017, ανακοινώσαμε την αποφασιστική μας κίνηση να δημιουργήσουμε μια νέα ευρωπαϊκή ασφαλιστική εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο.  Από τον Δεκέμβριο του 2018, η AIG προτείνει τη λειτουργία δύο ασφαλιστικών εταιρειών στην Ευρώπη - μία στο Ηνωμένο Βασίλειο για ανάληψη κινδύνων του Ηνωμένου Βασιλείου και μία στο Λουξεμβούργο για για ανάληψη κινδύνων στις χώρες του ΕΟΧ και της Ελβετίας, η οποία θα έχει υποκαταστήματα σε ολόκληρο τον ΕΟΧ και την Ελβετία.
  • Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης, η AIG θα μεταβιβάσει όλες τις υπάρχουσες ασφαλιστικές εργασίες της AEL στη νέα ασφαλιστική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου και ταυτόχρονα θα μεταβιβάσει τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές εργασίες της AEL στη νέα εταιρεία του Λουξεμβούργου. 
  • Η προτεινόμενη αναδιάρθρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας νομικής διαδικασίας που θα συνδυάζει τη μεταβίβαση ασφαλιστικών εργασιών (γνωστή ως Μεταβίβαση Μέρους VII) και μια διασυνοριακή συγχώνευση, η οποία υπόκειται σε κανονιστικές και δικαστικές εγκρίσεις.  Θα αποστείλουμε επιστολές σε ασφαλισμένους, αιτούντες αποζημίωση, μεσίτες και λοιπούς ενδιαφερόμενους από τον Απρίλιο του 2018, προκειμένου να παράσχουμε λεπτομέρειες για την προτεινόμενη αναδιάρθρωση και πώς αυτή μπορεί να τους επηρεάσει.
  • Μετά την αναδιάρθρωση, η AIG θα έχει ένα νομικό πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ανάληψη κινδύνων του Ηνωμένου Βασιλείου και ένα στο Λουξεμβούργο για τη ανάληψη κινδύνων στις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία μέσω του δικτύου των υποκαταστημάτων της.

 Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε κατά καιρούς τον εν λόγω ιστότοπο, δεδομένου ότι θα διατίθενται περισσότερες πληροφορίες καθώς θα εξελίσσονται τα σχέδια αναδιάρθρωσής μας.  Παρακαλούμε δείτε την ενότητα Συχνών Ερωτήσεων προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα τα σχέδιά μας.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Η AIG λειτουργεί επί του παρόντος στην Ευρώπη μέσω της AIG Europe Limited (AEL), μιας ασφαλιστικής εταιρείας που έχει συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK) και έχει λάβει άδεια από την Αρχή Προληπτικής Εποπτείας [Prudential Regulation Authority (the PRA)] και ελέγχεται από την PRA και την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς [Financial Conduct Authority (the FCA)]. Προτείνουμε τη μεταβίβαση όλων των ασφαλιστικών εργασιών της AEL σε δύο προσφάτως αδειοδοτημένες ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου AIG (η Προτεινόμενη Μεταβίβαση). Οι δύο προσφάτως αδειοδοτημένες ασφαλιστικές εταιρείες είναι η American International Group UK Limited (AIG UK) και η AIG Europe SA (AIG Europe). Όλες οι σχετικές ασφαλιστικές εργασίες της AEL στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μεταβιβαστούν στην AIG UK και όλες οι σχετικές με την Ευρώπη ασφαλιστικές εργασίες της AEL θα μεταβιβαστούν στην AIG Europe.

Η Προτεινόμενη Μεταβίβαση αποτελεί μέρος της αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει η AIG Group ως απάντηση στην απόφαση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την ΕΕ (EU) (γνωστή κοινώς ως «Brexit»). Η διαδικασία Brexit θα έχει ως αποτέλεσμα την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασίλειου από την ΕΕ στις 29 Μαρτίου 2019. Αναλαμβάνουμε την Προτεινόμενη Μεταβίβαση ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους υφιστάμενους αντισυμβαλλομένους μας και να αναλαμβάνουμε νέους ασφαλιστικούς κινδύνους στην Ευρώπη μετά από το Brexit.

Η Προτεινόμενη Μεταβίβαση θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυαστικού σχήματος μεταβίβασης ασφαλιστικών εργασιών σύμφωνα με το Μέρος VII του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του 2000 (FSMA) και μέσω μιας διαδικασίας διασυνοριακής συγχώνευσης βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις (Συγχώνευση) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική διαδικασία θα παρασχεθούν το Μάρτιο του 2018.

Αναμένεται ότι η Προτεινόμενη Μεταβίβαση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2018. Θα επικοινωνήσουμε με τους ασφαλισμένους, αιτούντες αποζημίωση, και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη από τον Απρίλιο του 2018 και έπειτα, προκειμένου να τους παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση, λεπτομέρειες σχετικά με το πως μπορούν να προβούν σε σχόλια ή ερωτήσεις και τα δικαιώματα που έχουν σε περίπτωση που θεωρούν ότι μπορεί να επηρεαστούν δυσμενώς από την Προτεινόμενη Μεταβίβαση.   

Η απόφαση της AIG να μεταφέρει τη νέα ευρωπαϊκή έδρα της στο Λουξεμβούργο ελήφθη για μία σειρά από λόγους κατόπιν διεξοδικής ανασκόπησης πιθανών τοποθεσιών. Η πλειονότητα των εργασιών που θα αναλάβουμε από το νομικό πρόσωπο του Λουξεμβούργου θα είναι στην ηπειρωτική Ευρώπη και η γεωγραφική θέση του Λουξεμβούργου στην καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς αποτελεί πλεονέκτημα. Το Λουξεμβούργο είναι βασικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σταθερή οικονομία, έναν έμπειρο και ευυπόληπτο κανονιστικό φορέα ασφαλίσεων και αποτελεί κόμβο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες γενικά. Η AIG Europe θα διέπεται από το πλαίσιο που θεσπίστηκε δυνάμει της Οδηγίας Solvency II, όπως εφαρμόζεται στο Λουξεμβούργο, παρέχοντας στους ασφαλισμένους υψηλό επίπεδο προστασίας.

Η AIG Europe έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο και θα λειτουργεί από την έδρα της στην πόλη του Λουξεμβούργου. Το εν λόγω νομικό πρόσωπο θα λάβει άδεια από την εποπτική αρχή ιδιωτικής ασφάλισης του Λουξεμβούργου, το Commissariat aux Assurances (CAA). Το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι μια εταιρεία του Ομίλου AIG και θα λειτουργεί ως νέα ευρωπαϊκή ασφαλιστική εταιρεία του Ομίλου AIG, προσφέροντας ασφαλιστικά προϊόντα και λύσεις σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη, όπως έκανε και πριν η AEL. Οι ίδιες ομάδες θα συνεχίσουν να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες κάλυψης κινδύνου και υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων αποζημίωσης, όπως κάνουν τώρα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας θα παραμείνουν τα ίδια.

Ναι. Η Προτεινόμενη Μεταβίβαση αφορά όλα τα συμβόλαια της AEL (συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων της στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον ΕΟΧ και τον υπόλοιπο κόσμο). Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας (Ανώτατο Δικαστήριο) εγκρίνει την Προτεινόμενη Μεταβίβαση, η απόφασή του θα δεσμεύσει όλους τους ασφαλισμένους από νομικής άποψης και θα αναγνωριστεί σε όλες τις άλλες δικαιοδοσίες του ΕΟΧ.

Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση επιδιώκει να διασφαλίσει την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων και η ασφάλιση καθώς και οι παροχές για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων της AEL δεν θα επηρεαστούν δυσμενώς. Ως μέρος της Προτεινόμενης Μεταβίβασης, τα συμφέροντα όλων των ασφαλισμένων σε εμάς εξετάζονται διεξοδικά μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει:

  • το διορισμό ενός Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για τη σύνταξη μιας έκθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της Προτεινόμενης Μεταβίβασης στους ασφαλισμένους·
  • τη δυνατότητα που παρέχεται στους ασφαλισμένους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν αντιρρήσεις ή να εκφράσουν οποιουσδήποτε προβληματισμούς σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση, είτε στο Ανώτατο Δικαστήριο είτε στην AIG, οι οποίοι στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν στην PRA, την FCA, τον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα και το Ανώτατο Δικαστήριο·
  • στενή συνεργασία με την PRA και την FCA, οι οποίες θα υποβάλουν επίσης μια έκθεση σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση στο Ανώτατο Δικαστήριο·
  • την έγκριση της Προτεινόμενης Μεταβίβασης από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Παρακολουθούμε προσεκτικά τις πολιτικές εξελίξεις και θα τις εξετάσουμε σε περίπτωση που διατεθεί πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και δομή για τις μελλοντικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη.  Η τρέχουσα προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους υφιστάμενους αντισυμβαλλομένους μας και να αναλαμβάνουμε νέες ασφαλιστικές εργασίες στην Ευρώπη μετά το Brexit.  Συνεπώς, δεν εξετάζουμε επί του παρόντος το ενδεχόμενο αλλαγής στα σχέδια αναδιάρθρωσής μας.